Ventriküler Septal Defekt

Çocukluk çağının sık görülen anne karnında kalp dokusu oluşurken, kalbin iki karıncığını ayıran bölgenin tam kapanmaması sonucu oluşan, atriyal septal defekte göre daha önemli bir hastalıktır. Kalbin karıncıkları arasında delik olması olarak ta bilinir. Genellikle diğer doğumsal kalp anomalileri ile beraber görülür.

Bebeklerde deliğin büyüklüğüne göre şikayetleri erken dönemde ortaya çıkabilir. Çabuk yorulma, ağlarken morarma, nefes darlığı şikayetleri ile karşımıza çıkabilir. Erişkin çağa çağa ulaşmadan çoğu hastada şikayetlerin artması nedeniyle erken yaşta tanı konur. Tedavisi eşlik eden diğer anomalilerle birlikte cerrahi olabileceği gibi, çoğu delikler bebeğin büyümesi ile birlikte kendiliğinden kapanabilir.

 

 

 

 

 

PAYLAŞ