Supraventriküler taşikardi (SVT)

SVT kalbin kulakçık (atrium) olarak adlandırılan bölgesinden ve kulakçık­karıncık arası bölgelerden kaynaklanan ritm bozukluğudur. Genellikle kalbin üst ve alt bölgeleri arasında anormal ve fazladan olan elektriksel bağlantılar vardır. Bazen sorun anormal uyarı üreten elektriksel bölgeler olabilir. SVT olan hastalarda en sık yakınma çarpıntı olmakla beraber, nefes darlığı, ellerde uyuşma , göğüs ağrısı ve başta zonklanma gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Bu ritm bozukluğunun tedavisinde ilaçlar etkilidir fakat sürekli kullanımı gerekmektedir, günümüzde ablasyon tedavisi yüksek başarı oranı ve düşük komplikasyon oranlarıyla büyük ölçüde ilaç tedavisinin yerini almıştır.

 

 

 

 

PAYLAŞ