Felç (Stroke)

Beyin damarlarının beslediği beyin dokusuna yeterli düzeyde kan gelmemesi durumunda oluşan fonksiyon bozuluğudur. Genel olarak Beyin damarlarının kritik düzeyde veya tam tıkanması sonucu oluşmaktadır.

Tümör, kafa içi basıncı ,kan şekerinin uzun süre düşük kalması veya oksijensizlik gibi durumlarda da oluşabilir. En sık görülen formu hipertansiyona bağlı orta beyin bölgesine ait kılcal damarların tıkanması, ana beyin atardamarlarının pıhtı veya kollesterol ve pıhtı yüklü plaklar ile tıkanması ve şah damarının kollesterol yüklü plaklar ile kritik düzeyde daralması sonucu oluşur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYLAŞ